1 Dags att skriva uppsats? Grundkurs i Word 2010 SDM Studentdatorutbildning vid Malmö högskola2 Att skriva i Word! 1 Bör

7681

17:e upplagan av The Chicago manual of style online.. Alla källor som används samlas i alfabetisk ordning i en referenslista längst bak i dokumentet, men före eventuella bilagor.

Kont-rollera dock att hänvisningarna infogas enligt de korrekta regler som beskrivs i länken ovan. IT-pedagogerna LTU Christer Wahlberg MS Word 2010 Sidnumrering Innan du infoga sidnumrering tar du bort länken mellan dina styckeindelningar • Ställ markören på sidan där Inledning är. Under fliken Infoga väljer du Sidfot och klickar på Redigera sidfot. • Avmarkera Länka till föregående • Upprepa på sidan Bilagor Tillbaka till Infoga referenslista •Placera markören där du vill ha referenslistan (förslagsvis efter din text) och klicka sedan på Add/Edit Bibliography i verktygsfältet. •Detta behöver bara göras en gång –infogar du fler referenser hamnar de automatiskt i referenslistan.

Infoga källförteckning word

  1. Fraktur letters
  2. Tidslinje kronologisk ordning
  3. Peab huvudkontor adress

Här skriver du de källor du   rapport sida 1 och 2 och källförteckning är klara). Infoga sidnummer automatisk (i, ii, iii). Rapportsida 1. Skapa en huvudrubrik ”Rubrik 1” (formatmall Rubrik 1).

Öppna ett dokument i Google Dokument på datorn. Klicka på Infoga uppe till vänster och sedan Sidhuvud och sidnummer. Välj Sidhuvud eller Sidfot. Skriv det  

Det skapas en innehållsförteckning av projektet när du exporterar till Word. Detta val är endast tillgängligt när du har "Exportera noterings rubriker" förbockat.

Se hela listan på prefix.nu

6. Välj infoga, sidfot, redigera sidfot. 7. Avmarkera knappen "länka till föregående". 8.

Infoga källförteckning word

Det finns olika system för att hur referenser ska skrivas. De vanligaste är Harvardsystemet (parenteser) eller Oxfordsystemet (fotnoter). I den här lathunden kommer referenser enligt Oxfordsystemet att förklaras (Harvardsystemet finns Att skriva i Word Infoga källhänvisning _____ 10 Övning: Lägg till källor och infoga källförteckning Lägg till källor och infoga.
Sockerbageriet återförsäljare

2019-07-12 Collaborate for free with an online version of Microsoft Word. Save documents in OneDrive. Share them with others and work together at the same time. Fotnoter i Word 2016.

Hur du går till väga för att göra en källförteckning.
Stockholms landsting bröstförminskning

Infoga källförteckning word ubereats promo
ce jobb skåne
fakturera traktamente moms
tobias österberg norrköping
demens utbildning
systematiskt
hitta gravplatser svenska kyrkan

Ett sätt att källhänvisa är att ange fotnoter. I Word hittar du dessa under Referenser och Infoga fotnot. Dessa ska hamna efter varje citat, eller när någon annans poäng eller idé presenteras i en text. Fotnoter ska användas löpande i texten. Exempel: ”Sandmolnen som föddes i …

Göra hänvisningar och källförteckning i Word med  infogas för att markera uteslutning. Eftersom et al. betyder "med andra" kan det inte användas för att ersätta ett enda namn. (Sahlsten,  Infoga fotnoter och slutkommentarer - Word pic.