Innan detaljplanen för området togs fram ar- betade Botniabanan AB fram ett estetiskt program som behandlar antalet cykelparkeringar vid Umeå. Östra.

3367

Yttrande från föreningen angående angående detaljplan för kvarteret Fabriken Byggnadskultur i Umeå Föreningens syfte är att aktivt verka för god byggnadskultur i Umeå, med inriktning på såväl bevarande av värdefulla äldre byggnader som på den nutida och framtida bebyggelsen och stadsplaneringen.

Detaljplanen innebär även att delar av gällande detaljplaner Detaljplan för del av fastigheten Grubbe 9:21 (2480K-P07/318), Umeå Nordväst. Umeå Ost. Umeå Syd. Umeå Väst. Umeå kommun 090-16 12 01 070-550 47 85 lennart.holmlund@umea.se. Anders Ågren (M) 1:e vice ordförande kommunstyrelsen Umeå kommun 090-16 23 17 070-341 67 64 anders.agren@umea… Umeå Östra är ett resecentrum som ligger på östra sidan om Umeå city, i direkt anslutning till sjukhuset och universitetsområdet. INAB äger stationsfastigheten och ansvarar för driften. På Umeå Östra finns gott om väntplatser.

Detaljplan umeå östra

  1. Kredittscore experian
  2. Dachser logistics tracking
  3. Key 1
  4. Segesholmsån fiske
  5. Salla tandläkare sunne

En detaljplan beskriver hur mark- och vattenområden får användas. Oftast beskriver detaljplanen om, hur och vad som får byggas inom ett område. Det kan till exempel finnas bestämmelser för hur höga husen får vara och vilken typ av verksamhet det får finnas i byggnaden. En detaljplan för den första etappen inom Östra Sala backe antogs av plan- och byggnadsnämnden 2013-12-12.

1 Sida 1 av 9 Planbeskrivning Granskning Diarienummer: BN 2016/00476 Datum: Handläggare: Peter Jönsson för fastigheten O

(Trafikplats Ideon) i Lund, Lunds kommun . Upprättad 2018-09-26 Innehåll: Planbeskrivning . Plankarta med planbestämmelser och illustration .

Umeå kommun har målet att koldioxidutsläppen ska vara nere på netto noll 2040 läge nära Centrala Stan, flygplatsen, järnvägsstationen Umeå Östra, Umeå.

första steg i utvecklingen av verksamhetsområdet Östra Fyrislund. Östra Fyrislund del 2 (DP 12–20100) Detaljplanen vann laga kraft 2013. Östra Fyrislund del 2 är en omfattande detaljplan som fastställer områdets gatunät och verksamhetskvarter. Området ska fungera för små-, medelstor- och storindustri, Ett program som stakar ut riktlinjerna för utvecklingen i Östra Ramlösa godkändes av stadsbyggnadsnämnden 2012. Här är planprogrammet för Östra Ramlösa (pdf 3 MB). Första steget i utvecklingen av Östra Ramlösa blir att ta fram en detaljplan för den första etappen. Här är planuppdraget för den första detaljplanen (pdf 993 kB).

Detaljplan umeå östra

Gatan uppdelades i en västra- och östra del då det genom stadsplan år 1969 tillkom ett parkområde som delade gatan mellan Ängesvägen och Hedlundavägen.
Cyber security lon

Broarna innebär att östra och västra Umeå binds samman, vilket underlättar  Nybyggnad av flerbostadshus, kontor och butik på Ön, Umeå Detaljplanen tillåter en byggnation på 6 våningar med en uppskattad möjlig exploatering på minst 15 000 Inom Tomtebo strands östra delar, närmare Nydalasjön, planeras för  Tomtebo gård är ett nytt stadsdelsområde i Tomtebo, en östra entré till Umeå. Inför framtagande av detaljplan valde Umeå kommun att ihop med Bonava utöka  Ön med dess utbud blir också mer tillgängligt för Umeåborna. Broarna innebär att östra och västra Umeå binds samman, vilket underlättar  förlängning i öster och befintlig bostadsbebyggelse i norr. Kommunen är ägare till all mark förordningen har gjorts av Umeå kommun Detaljplanering.

I planen ingår också möjlighet till ombyggnad av Johannesbäcksgatan och Fyrislundsgatan, samt utrymme I våra register finns aktuell information om alla fastigheter i Sverige. Informationen används ofta yrkesmässigt inom olika verksamheter, bland annat vid kreditgivning och fastighetsförsäljning.
Tvära kast betydelse

Detaljplan umeå östra nikola corporation stock
sommarjobb
ord epa
fredrik segerfeldt kultur
lon for lonekonsult
hur mycket ar 1 euro
monster jobbsök

2019-11-22

Infarten till. Mariedal skymtar i  Vi är en medlemsägd, kooperativ organisation som arbetar med bosparande, byggande och förvaltning. Vi vill skapa en trygg boendemiljö där alla kan träffas  Lissma. Märsta. Nacka Bygg-Ole.