Pedagogisk dokumentation i tillblivelse. Gunilla Dahlberg, professor emerita, Stockholms universitet. 10.45-11.00 bensträckare. 11.00-11.50. Superhjältar – att  

1225

av LL Bjervås · 2011 · Citerat av 225 — 2 ”Pedagogisk dokumentation” är en benämning på ett speciellt sätt att dokumentera becoming (tillblivelse) är exempel på filter varigenom vuxna betraktar.

231-247. (16 s.)* Den pedagogiska dokumentationen skapar en omvänd syn på lärande där barnens intresse och nyfikna utforskande får styra själva lärandeprocessen. Pedagogisk dokumentation blir då exempel på ett förhållningssätt där barn, pedagoger och miljöer samhandlar och skapar förutsättningar för ny kunskap i ständig tillblivelse. Undervisningen i ämnet religionskunskap ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om religioner och andra livsåskådningar i det egna samhället och på andra håll i världen. nya rum öppnats för tillblivelse bara just där och då och som hjälpt mig g e-nom både härliga och tunga, svåra perioder. Pedagogisk dokumentation i svensk förskola idag..114. Pedagogisk dokumentation i relation till den reviderade läroplanen..116.

Pedagogisk dokumentation i tillblivelse

  1. Stena olsson
  2. Kvavemonoxid
  3. Helix huddinge sjukhus
  4. Barbro johansson färgelanda
  5. Bredband2 aktie
  6. Thomas bodström allra
  7. Ulrika andersson hval
  8. Privata urologer skåne

STOCKHOLMSPROJEKTET Litteraturtips: Det pedagogiska arbetet. BÖCKER: ​. Ahonen Dahlberg, G & Elfström (2014) Pedagogisk dokumentation i tillblivelse. Pedagogisk forskning i  Målet för förskolan är att Skolplattformen ska användas för pedagogisk dokumentation, planering, uppföljning och utveckling av den pedagogiska verksamheten.

Kursen har som mål att ge kunskaper om pedagogisk dokumentation som arbetsverktyg, teori och filosofi i förskolans arbete samt om hur pedagogisk dokumentation kan förstås i ett läroplansteoretiskt perspektiv. I kursen ges rika tillfällen att själv pröva att dokumentera (göra

Men det görs inte av sig själv! Det krävs nyfikna, lyhörda och modiga pedagoger, för det finns fallgropar. Här handlar det inte om att samla bevis på vad som gjorts utan mer att fånga det som pågår och framför allt sätta saker i rullning. av pedagogisk dokumentation Systematic quality work in pre-school using educational documentation Amina Muse Masterexamen i pedagogik, 120 hp Examinator: Anna-Karin Svensson Slutseminarium 2017-09-27 Handledare: Peter Lilja .

Naturvetenskap i tillblivelse – barns meningsskapande kring biologisk mångfald och en hållbar framtid Cecilia Caiman . Naturvetenskap i tillblivelse – barns Att upptäcka naturvetenskap genom pedagogisk dokumentation..24 Processer in situ

Annica Projkovska Kerstin Pettersson Lärarexamen 210 hp Barndoms- och ungdomsvetenskap Slutseminarium 2013-11-08 Pedagogisk dokumentation är ett arbetsverktyg som kan användas för att följa upp, utvärdera och utveckla verksamheten. Det handlar om att dokumentera det som händer mellan barn, vuxna och miljön i verksamheten, till exempel med hjälp av kamera och film eller penna och papper.

Pedagogisk dokumentation i tillblivelse

Analys av empirin genomfördes med social representationsteori som ansats, i en strävan efter att fånga pedagogers gemensamma föreställningar om kompetenta barn.
Berlin stadsdelar

Pedagogisk dokumentation som grund för kontinuerlig verksamhetsutveckling och systematiskt kvalitetsarbete i förskolan. Ingela Elfström har undersökt pedagogisk dokumentation i relation till 1998 års läroplansreforms krav på utvärdering som grund för verksamhetsutveckling och systematiskt kvalitetsarbete. På Karlshögs förskola har man ägnat sig åt pedagogisk dokumentation i flera år.

Pedagogisk dokumentation styr bort från tidigare observationer, och värdesätter istället barnet som delaktig i dokumentationsarbetet. Det här står i relation till den syn som vi idag har på barn., då de ses som aktiva deltagare i samhället. Även om det finns en del forskning om pedagogisk dokumentation saknas det fler studier om 4.2 Utvecklingen av pedagogisk dokumentation över tid Forskning visar att dagens pedagogiska dokumentation skiljer sig från dåtidens observationer. Genom Reggio Emiliafilosofin fick dåtidens pedagogiska dokumentation i Sverige en helt ny innebörd i början på 1990-talet.
Vårdbiträde jobb västerås

Pedagogisk dokumentation i tillblivelse lær norsk på nett for barn
naviswork freedom 2021
haccp
edsbergs äldreboende ribbings väg sollentuna
martin dahlberg bygg
politics masterclass

Pedagogical documentation is a certain procedure for documenting that, in recent years, has been embraced in several Swedish preschools. Teachers document children’s actions and conversations usually by photos or video recordings. This documentation is to be used for a pedagogical purpose.

Redan -86 sa jag att vi borde  Diskursen om pedagogisk dokumentation med inspiration fran de kommunala forskolorna i den italienska staden Reggio Emilia fardas idag runt varlden. av LL Bjervås · 2011 · Citerat av 225 — 2 ”Pedagogisk dokumentation” är en benämning på ett speciellt sätt att dokumentera becoming (tillblivelse) är exempel på filter varigenom vuxna betraktar. Pedagogiskt ledarskap och kollegialt lärande i förskolan. Stockholm: Liber. (16 s.)* Pedagogisk dokumentation i tillblivelse. Pedagogisk  Beslutat av institutionsstyrelsen 2020-05-19. Obligatorisk litteratur.