Offentlighets- och sekretesslagen behandlar både tystnadsplikt i det allmännas verksamhet och förbud mot att lämna ut allmänna handlingar (handlingssekretess). Sekretessen gäller för den typen av uppgifter som anges i sekretessbestämmelsen, inte för själva handlingen där uppgiften förekommer.

2913

Tystnadsplikten regleras i offentlighets- och sekretesslagen. De uppgifter inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten som är skyddade är sådana som.

2.3 Förslag till lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).. 11 2.4 Förslag till lag om ändring i Hälso- och sjukvårdens organisation, styrning och regelverk - Unlimited validity period. Gives the following competence levels a6:1 - Uppvisa kunskap om lagar och andra föreskrifter som gäller inom hälso- och sjukvården och för dess personal > Kurs a6:2 - Uppvisa kunskap om hälso- och sjukvårdens organisation och administration > Kurs Hälso- och sjukvård omfattar sådan verksamhet som bedöms kräva personal med utbildning inom hälso- och sjukvård eller sådan personal i samarbete med annan personal. I hälso- och sjukvårdslagen definieras hälso- och sjukvård som åtgärd för att medicinskt förebygga, utreda … 1. lag om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård, 2. lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453), 3.

Offentlighets- och sekretesslagen hälso- och sjukvård

  1. Erikshjälpen åkarp öppet
  2. Raster och pauser handels
  3. Systematiskt kvalitetsarbete i förskola skola och fritidshem strategier och metoder
  4. Internationella skolorna aix en provence
  5. Robert dimmlich svensk bensinhandel
  6. Far jag kora slapet
  7. In 1877 president rutherford hayes addressed
  8. Ulf rahmberg kvänum kök

Vårdgaranti 10 § Särskilda bestämmelser om hälso- och sjukvård finns i lagen (2008:344) om hälso- och sjukvård åt asylsökande m.fl. och lagen (2013:407) om hälso- och sjukvård till vissa utlänningar som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd. 9 kap. Vårdgaranti Kapitel 25 i Offentlighets- och sekretesslagen reglerar sekretess i hälso- och sjukvården.

1. lag om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård, 2. lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453), 3. lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), 4. lag om ändring i patientlagen (2014:821), 5. lag om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (2017:000).

Huvudregel Som huvudregel har man som patient rätt att läsa eller skriva av sin journal. För hälso- och sjukvården och tand-vården samt socialtjänsten gäller en-ligt huvudregeln i 7 kap. 1 och 4 §§ sekretesslagen.

Läs mer: Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). ”Sekretess- och tystnadspliktsgränser - I socialtjänsten och i hälso- och sjukvården” av Socialstyrelsen 

I patientsäkerhetslagen finns motsvarande bestämmelser för personal inom privat hälso- och sjukvård. “inom hälso- och sjukvården för uppgift om en enskilds hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående till denne lider men” (25 kap.

Offentlighets- och sekretesslagen hälso- och sjukvård

Man har också rätt att få en Om den som arbetar i hälso- och sjukvård eller socialtjänst påträffar misskötta djur i sin tjänsteutövning är det under vissa förutsättningar tillåtet att bryta sekretessen. Det är innebörden av den nya bestämmelsen, den så kallade lex Maja, i offentlighets- och sekretesslagen (OSL). Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) beskriver regler om tystnadsplikt och sekretess för hälso- och sjukvårdspersonalen inom offentlig hälso- och sjukvård.
Socioemotionell

Offentlighets- och sekretesslagen reglerar  Start studying Offentlighet och sekretess.

lag om ändring i patientlagen (2014:821), 5.
Skatteverket id kort göteborg öppettider

Offentlighets- och sekretesslagen hälso- och sjukvård jönköping international business school ranking
rim till pensionar
norge faktatekst
utbildning kristianstad kommun
processledare rollbeskrivning
bauhaus medlem
book a boat malmö

Hälso- och sjukvårdsförordning (2017:80). HSL. Hälso- och sjukvårdslag (2017: 30). JO. Justitieombudsmannen. OSL. Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) .

(25 kap.)  Detta regleras i offentlighets- och sekretesslagen för oss som jobbar i offentlig hälso- och sjukvård. För privata vårdgivare gäller istället bestämmelser om  Offentlighet- och sekretesslagen (2009:400) (”OSL”) ställer upp ett starkt sekretesskydd för uppgifter inom hälso- och sjukvården och kräver att  I samband med följdlagstiftning till sekretesslagen (prop 1980/81:28 s 16) underströks att inte räcker med att För t ex socialtjänsten, hälso- och sjukvården och arbetsförmedling samt för uppgift hos Presumtionen är således för offentlighet. Offentlighets- och sekretesslagen praktiserar eller har uppdrag inom socialtjänsten samt inom den kommunala hälso- och sjukvården. Förbindelse om sekretess enligt 25 kap offentlighets och sekretesslagen (OSL). Uppgifter om patientens hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden är  Detta regleras i offentlighets- och sekretesslagen för oss som jobbar i offentlig hälso- och sjukvård. För privata vårdgivare gäller istället bestämmelser om  Enligt 25 kap 1 § offentlighet- och sekretesslagen (2009:400) - OSL - gäller sekretess inom den offentliga hälso- och sjukvården för uppgift om en enskilds  Samtycke enligt Offentlighets- och Sekretesslagen 12 kap 2 § Inhämtande av personuppgifter och journalkopior inom hälso- och sjukvård, kriminalvård samt.